Tag: marxism

मार्क्सवादमा मात्र सबै प्रश्नको उत्तर छैन

मार्क्सवादमा मात्र सबै प्रश्नको उत्तर छैन

रमेश के.सी. विश्वभर साम्यवादी सत्ता लुप्तभईरहेको र मार्क्सवाद समकालिन पुँजीवादको आलोचना गर्न प्राज्ञिक क्षेत्रमा सिमीत हुँदै गएको छ । यस ...

Recommended