Tag: philosophy

चीनको ताओ

रमेश के.सी. ताओ भनेको बाटो, मार्ग वा प्रवाह हो । प्रकृति र ब्राम्हण्डको प्रवाहमा समाहित भएर सहज, सरल र सुक्ष्म ...

Recommended