जीवाश्म विज्ञान

डार्विनको आत्माले शान्ति पायो,फुल फुल्ने वनस्पतिको उत्पत्ति मिति पत्ता लाग्यो

क्रान्ति सुब्बा फुल फुल्ने समूहको बनस्पति (angiosperms)ले आजको पृथ्वीको जल तथा थल  सर्वत्र ढाकेकोछ।बनस्पति जगतमा करिब ३००,००० प्रजातिका फुल फुल्ने...

Read more

Recommended