अर्थशास्त्र

पाँच हजार डलर बराबरको भौचर हङकङ सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई दिने

२५ फेब्रुअरी २०२१ हङकङ ।क्रान्ति सुब्बा । आर्थिक वर्ष २०२१को बजेटबाट प्रत्येक योग्य १८ वर्ष पुगेका  हङकङका स्थाइ वासिन्दा र...

Read more

Recommended