मे १५ : नयाँ क्लस्टर क्वुन तङमा देखियो, हङकङमा संक्रमित केस २५९

मे १५ : नयाँ क्लस्टर क्वुन तङमा देखियो, हङकङमा संक्रमित केस २५९
क्रान्ति सुब्बा मे १५ तारीख आइतबार कोभिड-१९ केसको विवरण .रिपोर्ट भएको कुल पुष्टि  केस संख्या: २५९.न्युक्लिक एसिड टेस्टबाट पत्ता लागेको केस: १२६.अन्लाईन रयापिड टेस्टबाट आएको केस : १६८.कुल संक्रमित संख्या : १,२०८,५०६ (वर्ल्डोमिटरले देखाएको ). कुल मृत्यु संख्या: ९,३६१.आयातित केस संख्या : ३३ जना आयातित केसमध्ये १७ जना विमानस्थलमा पत्ता लागेका  थिए । जसमध्ये १४ जना हिजो (१४ तारीख )...

मे १४: हङकङमा २८४ जना संक्रमित,स्यङ वान रेस्टुरेन्ट क्लस्टरबाट अरु केस थपिए

मे १४: हङकङमा २८४ जना संक्रमित,स्यङ वान रेस्टुरेन्ट क्लस्टरबाट अरु केस थपिए
क्रान्ति सुब्बा मे १४ तारीख शनिबार कोभिड-१९ केसको विवरण .रिपोर्ट भएको कुल पुष्टि  केस संख्या: २८४.न्युक्लिक एसिड टेस्टबाट पत्ता लागेको केस: १२६.अन्लाईन रयापिड टेस्टबाट आएको केस : १६८.कुल संक्रमित संख्या : १,२०८,२४७ (वर्ल्डोमिटरले देखाएको ). कुल मृत्यु संख्या: ९,३६०.आयातित केस संख्या : ३३ जना.आयातित केस मध्ये १० वटा केस एयरपोर्टमा हिजो शुक्रबार पत्ता लागेको थियो। जसमा फ्लाइट नम्बर CX28...

मे १३: हङकङमा आजको संक्रमित संख्या २९८, आयातित केस २१

मे १३: हङकङमा आजको संक्रमित संख्या २९८, आयातित केस २१
क्रान्ति सुब्बा मे १३ तारीख शुक्रबार कोभिड-१९ केसको विवरण .रिपोर्ट भएको कुल पुष्टि  केस संख्या: २९८.न्युक्लिक एसिड टेस्टबाट पत्ता लागेको केस: १२६.अन्लाईन रयापिड टेस्टबाट आएको केस : १७२.कुल संक्रमित संख्या : १,२०७,९६३ (वर्ल्डोमिटरले देखाएको ). कुल मृत्यु संख्या: ९,३५९.आयातित केस संख्या : २१ जना.आयातित केस मध्ये ६ वटा केस एयरपोर्टमा  पत्ता लागेको थियो। १४ वटा केस तेस्रो र सातौं दिनमा क्वारेन...

मे १२:२९४ कोभिड केस देखिए हङकङमा,हुङ हमको स्नुकर सेन्टरबाट भाइरस फैलियो

मे १२:२९४ कोभिड केस देखिए हङकङमा,हुङ हमको स्नुकर सेन्टरबाट भाइरस फैलियो
क्रान्ति सुब्बा मे १२ तारीख बिहीबार कोभिड-१९ केसको विवरण .रिपोर्ट भएको कुल पुष्टि  केस संख्या: २९४.न्युक्लिक एसिड टेस्टबाट पत्ता लागेको केस: १३१.अन्लाईन रयापिड टेस्टबाट आएको केस : १४९.कुल संक्रमित संख्या : १,२०७,३७१ (वर्ल्डोमिटरले देखाएको ). कुल मृत्यु संख्या: ९,३५५.आयातित केस संख्या : ४० जना.आयातित केस मध्ये १८ वटा न्युक्लिक एसिड टेस्टबाट पत्ता लागेको थियो र २२ वटा रयापिड एन्टिजेन टे...

मे ११ : ३,५०९ वटा स्कुल सुचारु ,हङकङमा संक्रमित केस २८०, युन लङ हटपट क्लस्टरको केस २३

मे ११ : ३,५०९ वटा स्कुल सुचारु ,हङकङमा संक्रमित केस २८०, युन लङ हटपट क्लस्टरको केस २३
क्रान्ति सुब्बा मे ११ तारीख बुधबार कोभिड-१९ केसको विवरण .रिपोर्ट भएको कुल पुष्टि  केस संख्या: २८०.न्युक्लिक एसिड टेस्टबाट पत्ता लागेको केस: १३१.अन्लाईन रयापिड टेस्टबाट आएको केस : १४९.कुल संक्रमित संख्या : १,२०७,०९१ (वर्ल्डोमिटरले देखाएको ). कुल मृत्यु संख्या: ९,३५२.आयातित केस संख्या : ३२ जना.अस्थायी नमुना संकलन केन्द्र एयरपोर्टमा न्युक्लिक एसिड टेस्टबाट पत्ता लागेको आयातित केस : १६.आय...

मे १०:२७३ जना संक्रमित हङकङमा,युन लङ हटपट क्लस्टर केस संख्या २०

मे १०:२७३ जना संक्रमित हङकङमा,युन लङ हटपट क्लस्टर केस संख्या २०
क्रान्ति सुब्बा मे १० तारीख मंगलबार कोभिड-१९ केसको विवरण .रिपोर्ट भएको कुल पुष्टि  केस संख्या: २७३.न्युक्लिक एसिड टेस्टबाट पत्ता लागेको केस: १३८.अन्लाईन रयापिड टेस्टबाट आएको केस : १३५.कुल संक्रमित संख्या : १,२०७,०९१ (वर्ल्डोमिटरले देखाएको ). कुल मृत्यु संख्या: ९,३५२.आयातित केस संख्या : २७ जना.अस्थायी नमुना संकलन केन्द्र एयरपोर्टमा न्युक्लिक एसिड टेस्टबाट पत्ता लागेको आयातित केस : ८.आय...

मे ९: हङकङमा स्थानीय संक्रमण २००, आयातित केस ३३

मे ९: हङकङमा स्थानीय संक्रमण २००, आयातित केस ३३
क्रान्ति सुब्बा मे ९ तारीख सोमबार  कोभिड-१९ केसको विवरण .रिपोर्ट भएको कुल पुष्टि  केस संख्या: २३३.न्युक्लिक एसिड टेस्टबाट पत्ता लागेको केस: १२०.अन्लाईन रयापिड टेस्टबाट आएको केस : ११३.कुल संक्रमित संख्या : १,२०६,८१८ (वर्ल्डोमिटरले देखाएको ). कुल मृत्यु संख्या: ९,३४७.आयातित केस संख्या : ३३ जना.न्युक्लिक एसिड टेस्टबाट एयरपोर्टमा पत्ता लागेको आयातित केस : १९.आयातित अन्तर्गतका १७ ...

मे ८ : हङकङमा संक्रमित २६६ जना,आयातित केस २५

मे ८ : हङकङमा संक्रमित २६६ जना,आयातित केस २५
क्रान्ति सुब्बा मे ८ तारीख आइतबार कोभिड-१९ केसको विवरण .रिपोर्ट भएको कुल पुष्टि  केस संख्या: २६६.न्युक्लिक एसिड टेस्टबाट पत्ता लागेको केस: ११२.अन्लाईन रयापिड टेस्टबाट आएको केस : १५४.कुल संक्रमित संख्या : १,२०६,५८५ (वर्ल्डोमिटरले देखाएको ). कुल मृत्यु संख्या: ९,३४६.आयातित केस संख्या : २५ जना.न्युक्लिक एसिड टेस्टबाट एयरपोर्टमा पत्ता लागेको आयातित केस : १८.एयरपोर्टमा पत्ता लागेका १८ जना ...

मे ७: हङकङमा आजको संक्रमित संख्या २७८,आयातितमा नेपालका पनि,ओमिक्रोन सबभेरिएन्टको ३ केस थपियो

मे ७: हङकङमा आजको संक्रमित संख्या २७८,आयातितमा नेपालका पनि,ओमिक्रोन सबभेरिएन्टको ३ केस थपियो
क्रान्ति सुब्बा मे ७ तारीख शनिबार कोभिड-१९ केसको विवरण .रिपोर्ट भएको कुल पुष्टि  केस संख्या: २७८.न्युक्लिक एसिड टेस्टबाट पत्ता लागेको केस: ११५.अन्लाईन रयापिड टेस्टबाट आएको केस : १६३.कुल संक्रमित संख्या : १,२०६,०४१ (वर्ल्डोमिटरले देखाएको ). कुल मृत्यु संख्या: ९,३४४.आयातित केस संख्या : १८ जना.न्युक्लिक एसिड टेस्टबाट एयरपोर्टमा पत्ता लागेको आयातित केस : १०.एयरपोर्टमा पत्ता लागेका १० जना ...

मे ६: ३२४ जना संक्रमित हङकङमा,आयातित केस २९

मे ६: ३२४ जना संक्रमित हङकङमा,आयातित केस २९
क्रान्ति सुब्बा मे ६ तारीख शुक्रबार कोभिड-१९ केसको विवरण .रिपोर्ट भएको कुल पुष्टि  केस संख्या: ३२४.न्युक्लिक एसिड टेस्टबाट पत्ता लागेको केस: १४४.अन्लाईन रयापिड टेस्टबाट आएको केस : १८०.कुल संक्रमित संख्या : १,२०६,०४१ (वर्ल्डोमिटरले देखाएको ). कुल मृत्यु संख्या: ९,३४४.आयातित केस संख्या : २९ जना.न्युक्लिक एसिड टेस्टबाट एयरपोर्टमा पत्ता लागेको आयातित केस : ११.एयरपोर्टमा पत्ता लागेका ११ जन...